fold back

ध्वनि प्रत्यावर्तन (आधीच ध्वनिमुद्रित केलेला आवाज, नियंत्रण कक्षातून कलामंचाकडे कलाकारांच्या सोयीसाठी पुन्हा वाजवणे.), (कॅमेऱ्याचे) प्रत्यावर्तन (न.)