firm wall

Comp. Sci. पक्की सामग्री (जी संगणकातील नोंद पेट्यांवर कायमची छापली जाते व जडसामग्रीचाच एक भाग बनून जाते अशी माहितीरूप सामग्री)