fantasound

n. Broad. फॅन्टासांऊड (पु.) (पुनःनिर्मित ध्वनीला, वास्तव जीवनात आढळणारे त्रिमितीय स्वरूप देऊन ही पद्धती विकसित करण्यात आलेली आहे. वॉल्ट डिस्ने यांनी आपल्या “फॅन्टासाऊंड” या चित्रपटात या पद्धतीचा प्रथम यशस्वीपणे वापर केला.)