dusting powder-Any fine medicated powder for dusting on skin.

शिंपडण्याची पूड, शिंपडण्याची भुकटी-बाहेरून वापरण्यासाठी तयार केलेली वस्त्रगाळ औषधी पावडर.