disinfect-To free from pathogenic organisms or render them inert.

जंतुहीन करणे-विकृतीजनक जीवांपासून मुक्त करणे किंवा त्या जीवांना निष्क्रिय करणे.